Najava izložbi

13.-23. jun 2020 – izložba “Kuća Legata”, Knez Mihaila 46, Beograd

Jul/avgust 2020 – samostalna izložba u “Avalski toranj”, Beograd